AUTO RECYCLING SERVICE - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW W GDAŃSKU

Istniejemy w branży motoryzacyjnej i recyklingowej od 2001 roku. Głównym profilem naszego funkcjonowania jest bezpieczna dla środowiska naturalnego utylizacja pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prowadzimy skup i kasację aut, oraz sprzedaż pełnowartościowych części używanych.

Naszym głównym założeniem jest recykling i przyjazna dla środowiska naturalnego utylizacja pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działamy na całym Pomorzu. Pojazdy do kasacji odbieramy z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego oraz innych części wybrzeża.

Jesteśmy autoryzowaną przez wojewodę pomorskiego STACJĄ DEMONTAŻU POJAZDÓW wycofanych z eksploatacji, wpisaną do rejestru pod nr G/12.

Gwarantujemy bezpieczny dla środowiska naturalnego demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sprzedaż pełnowartościowych części używanych, które mają udokumentowane, legalne pochodzenie.

Jako członkowie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS, czynnie uczestniczymy w działaniu na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, oraz dzięki wymianie informacji i doświadczeń stale podnosimy poziom naszych usług.

Naszymi klientami, powierzającymi swoje pojazdy do utylizacji bądź też kupującymi u nas części zamienne, jest grono osób indywidualnych, warsztatów i serwisów samochodowych, zarządy firm transportowych i zajezdni autobusowych oraz instytucje państwowe.

Wykonując zlecenia kasacji porzuconych na drodze pojazdów, które prawomocną decyzją przeszły na rzecz Skarbu Państwa, jesteśmy stałym i stabilnym partnerem dla Naczelników pomorskich Urzędów Skarbowych oraz Celnych.

 

 

Zaufanie, jakim nas obdarzono, jest wymiernym gwarantem naszej rzetelności i potwierdzeniem profesjonalizmu.

 

Naszym mottem jest działać: legalnie, bezpiecznie, ekologicznie.

Oddając się do pełnej dyspozycji, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest AUTO RECYCLING SERVICE Marek Kawka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 1A, NIP 584-199-43-49, REGON 193032088, e-mail biuro@autokasacja.gda.pl, tel.585581000

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana a firmą AUTO RECYCLING SERVICE oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów i innych ustaw.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być  US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła zawarta umowa.

  • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

  • przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.